W 100 lecie firmy Horwath HTL oddajemy w Państwa ręce kolejne, piąte już wydanie publikacji dedykowanej branży hotelowej w Polsce – Hotel Guidebook.

Jak emocjonującym i obfitym w ciekawe inwestycje był okres, który minął od poprzedniej edycji, będą mogli Państwo przekonać się na kolejnych stronach naszego raportu – wydawnictwa, które na stałe wpisało się już w zapotrzebowanie nie tylko inwestorów, ale wszystkich interesujących się hotelarstwem i turystyką w Polsce.
Ostatnie 2 lata to prawie 200 nowych obiektów hotelowych – imponująca liczba, lecz niestety ten wzrost jest nierównomierny geograficznie.

Chociaż w dalszym ciągu na rynku dominuje rodzinny biznes hotelowy, widoczny jest wzrost usieciowienia hoteli. Dzięki współpracy z firmą STR przedstawiamy podstawowe wyniki polskich hoteli w latach 2010-2015. Zestawienie za ostatnie 5 lat wyraźnie wskazuje na ewidentny trend wzrostowy w zakresie obłożenia hoteli. Z drugiej strony dane jednoznacznie pokazują, iż głównym wyzwaniem dla hotelarzy pozostaje uzyskanie wyższej ceny średniej. Ciekawie prezentują się wyniki polskich hoteli na tle państw europejskich i naszych najbliższych sąsiadów. Nadchodzący rok to nie tylko nowe inwestycje, ale także nowe sieci międzynarodowe na naszym rynku. To one będą pokazywały trend wzrostowy i pobudzały polski rynek hotelowy do aktywniejszych działań. W poprzednim raporcie wspomnieliśmy o innowacjach mając na myśli różne formy inwestycji w branżę hotelową. Niejako kontynuując poprzedni wątek, w obecnym wydaniu, zdecydowaliśmy się na pokazanie alternatywnych form, które na dobre rozwinęły się na świecie, a w Polsce na razie o nich się mówi. Jesteśmy przekonani, że mają one szanse na potencjalny rozwój również w Polsce – chociażby ze względu na niższe koszty inwestycyjne.

Click here to download our Hotel Guidebook

 
Profile Image
About The Author

Horwath HTL@
view my profile...