Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Horwath HTL traktuje kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu za bardzo ważny temat. W naszym rozumieniu – jako sieć biznesowa – mamy obowiązek nie tylko skupiać się na tym, jak sami podchodzimy do tego tematu, ale również jak możemy pozytywnie wpłynąć na projekty naszych klientów w taki sposób, aby zmaksymalizować zyski a jednocześnie zminimalizować wpływ na środowisko.

Nieruchomości, co oczywiście obejmuje także hotele, na ogół stanowią duże obciążenie dla środowiska i mogą wytwarzać znaczne ilości odpadów. Horwath HTL jest pierwszą siecią wśród firm doradczych, która w swoich raportach kierowanych do klientów zawiera wskazania dotyczące zrównoważonych metod budowy i operowania hotelem.

Ponadto Horwath HTL stworzył nagrodę zrównoważonego rozwoju HICAP przyznawaną na dorocznej konferencji poświęconej inwestycjom hotelowym w Hong Kongu. Nagradzane są tam projekty hotelowe, które wykazują największe zaangażowanie w prowadzenie zrównoważonych praktyk biznesowych w poprzednich latach.

Studium przypadku: “W kierunku zrównoważonego rozwoju hoteli w Azji”

Ten projekt, podjęty wspólnie przez HICAP, WWF i Horwath HTL, uwzględnia hotele zgłoszone do nagrody HICAP, które prowadzą najlepsze praktyki w ramach zrównoważonego rozwoju w sektorze hotelarskim w Azji i podkreślają powiązanie tych praktyk z wynikami finansowymi. Studia przypadków zawarte w raporcie zależą od skali działalności – są to obiekty duże i małe, miejskie i wypoczynkowe, typowe i niszowe z całego regionu Azji i Pacyfiku. Ich celem jest zbadanie motywacji i wpływu bardziej zrównoważonych praktyk na operacje hotelowe. Intencją tych analiz przypadków jest także przedstawienie przykładów tego, co można osiągnąć, w jaki sposób można zachęcić i inspirować innych oraz ustanowić punkt odniesienia dla dalszych ocen.

Wymieniane w raporcie hotele, wybierane są pod kątem tego, ile czasu i środków zainwestowały w rozwój „zrównoważonej oferty” przynoszącej korzyści biznesowych. Niektóre z tych korzyści są trudne do oszacowania (w szczególności działania społeczne i ukierunkowane na bioróżnorodność), są jednak dodatkową wartością każdego studium przypadku.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest jednoznaczne, dlatego też utrudnia wyzwanie podjęte w tworzeniu raportu. W ciągu ostatnich lat niewątpliwie największy nacisk kładziono na stabilność finansową – jako że sektor boryka się ze skutkami globalnej recesji. Dla celów sprawozdania, definicja przyjęta dla pojęcia „zrównoważonego rozwoju” obejmuje wyniki finansowe (bez zysku netto trudno mówić o sukcesie) oraz wpływ funkcjonowania hotelu na środowisko i społeczeństwo.

W odniesieniu do ochrony środowiska i społeczeństwa, hotele zostały zbadane w sposób wykraczający poza wymogi ustanowione przez władze lokalne i krajowe – w szczególności zbadano, w jaki sposób rozwiązywane są społeczne i środowiskowe problemy. Są to te aspekty działalności gospodarczej, które nie są powszechnie ujęte w rocznych sprawozdaniach finansowych (np. szkolenia, relacje z lokalną ludnością i ochrona różnorodności biologicznej), a które wydają się być w czołówce wielu zobowiązań i działań zrównoważonego rozwoju.

Patrząc w przyszłość wydaje się mocno prawdopodobne, że dzisiejsze czynniki zewnętrzne będą bardziej regulowane w otoczeniu biznesowym dla hoteli (na przykład zobowiązania do gospodarki niskoemisyjnej będą nieuchronnie prowadzić do zwiększenia regulacji prawnych w tym obszarze). Tym samym dobre praktyki wykazane w wymienionym przez nas raporcie, mogą stać się w przyszłości powszechnie obowiązującymi standardami i normami na całym świecie. Mamy nadzieję, że w takiej formie raport będzie służył jako wskazówka i pomoc w celu szerszego informowania branży hotelarskiej.