Doradztwo w procesie tworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego

Doradztwo w procesie tworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego – Polska

Kluczowe usługi: Zarządzanie aktywami
Lokalizacja: Polska
Produkt: Doradztwo strategiczne

W roku 2018 Horwath HTL wspierał Chopin Airport Development w procesie tworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego. W ramach projektu konsolidacji połączono kilkadziesiąt istniejących obiektów noclegowych w Polsce. Zadaniem Polskiego Holdingu Hotelowego jest połączenie państwowych sieci hotelowych oraz przystosowanie ich do wyzwań nowoczesnego hotelarstwa. Zadaniem Horwath HTL było przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku i studium wykonalności a także strategiczne doradztwo dla każdego z obiektów.