Doradztwo strategiczne

Wyzwaniem dla każdego zespołu projektowego jest zarządzanie zmianą i osiągnięcie wzrostu wymaganego przez inwestorów i akcjonariuszy. Twój sukces będzie zależeć od tego, czy określiłeś jasną ścieżkę i czy prawidłowo przydzieliłeś właściwe zasoby we właściwym czasie, aby zrealizować plan.

W Horwath HTL, mamy zarówno wgląd w konkretne trendy branży turystycznej i hotelarskiej. Nasza sieć ekspertów poradzi sobie ze wszystkimi aspektami strategii korporacyjnej. Możemy pomóc w kształtowaniu walorów turystycznych dla państwa, regionu lub miasta.

Pracowaliśmy również nad planowaniem i rozwojem tysięcy poszczególnych projektów deweloperskich na całym świecie. Dzięki temu mamy ugruntowaną pozycję, aby wspierać naszych klientów naszym podejściem opartym na wartościach, wynikiem czego są pomyślne i długotrwałe relacje partnerskie.

Usługi

• Wielopłaszczyznowy przegląd firmy
• Analiza pozycji na rynku
• Strategia marki i jej wdrożenie
• Doradztwo w kwestiach akwizycji i sprzedaży
• Strategia wejścia na rynek

Horwath HTL Projekty