Planowanie i rozwój

Podstawą każdego projektu hotelowego, turystycznego i rekreacyjnego jest właściwe zaplanowanie i rozwój. Potrafimy dostrzec możliwości, rekomendując koncepcję i produkt, który wykorzysta pełen potencjał.

Szacując przepływy pieniężne projektu, możemy ocenić racjonalność projektu pod kątem finansowym. Możemy przygotować projekcję potencjalnych zwrotów z inwestycji w oparciu o szczegółową analizę przyszłych wyników, przewag konkurencyjnych przedmiotowej nieruchomości.

Deweloperzy, operatorzy, kredytodawcy i inwestorzy opierają się na naszych raportach w celu uzyskania bezstronnej oceny rentowności projektu. Nasze opisy rynku i produktów stanowią podstawę do przygotowywania koncepcji projektów architektonicznych, do wyboru odpowiednich operatorów i do budowy marki projektu.

Usługi

• Tworzenie koncepcji zabudowy dla projektów hotelowych i turystycznych
• Analiza optymalnego wykorzystania
• Wybór firmy zarządzającej hotelem i negocjacje kontraktów
• Analiza turystyki w skali makro
• Przygotowanie strategii wejścia na rynek
• Studium wykonalności i analiza rynku
• Opracowanie koncepcji projektu
• Tworzenie struktury finansowania projektu
• Planowanie strategiczne

Horwath HTL Projekty