Zarządzanie aktywami hotelu

Zrozumienie strategii i praktyk zarządzania, które przekładają się na zwiększenie przepływów pieniężnych i większą wartość, jest kluczem w zarządzaniu hotelami.

Przygotujemy szczegółowe rekomendacje dotyczące poprawy wyników firmy, przeprowadzając jednocześnie ocenę procesów wewnętrznych, porównując je do najlepszych praktyk w branży. Nasze podejście zawsze polega na maksymalizacji wartości interesów naszego klienta i upewnieniu się, że hotele działają najlepiej, jak to możliwe.

Usługi

• Audyty operacyjne
• Analiza wskaźników KPI & Benchmarking
• Analiza departamentu gastronomii F&B i innych
• Optymalizacja sprzedaży i kosztów
• Analiza GOP & EBITDA
• Analiza potencjału dzierżawy i wynajmu
• Wskaźnik płynności gotówkowej, obciążenia w instrumentach dłużnych
• Strategiczne planowanie FF&E
• Wskazanie wydatków inwestycyjnych typu CAPEX
• Wsparcie dla właścicieli podczas negocjacji budżetowych
• Wyszukiwanie i wybór operatorów

Horwath HTL Projekty