Turystyka i rekreacja

Obecnie turystyka stanowi tak dużą część PKB, że powstają w tym sektorze inwestycje zakrojone na szeroką skalę, zarówno prywatne, jak i publiczne, i wiele krajów wskazało turystykę i rekreację jako siłę napędzającą znaczny rozwój. Projekty branży turystyki i rekreacji stanowią znaczącą część naszego biznesu i jesteśmy dumni z tego, że pracowaliśmy nad wieloma globalnymi projektami. Pracujemy z lokalnymi i narodowymi organizacjami turystycznymi, państwami, regionami i miastami. Jesteśmy stowarzyszonym członkiem UNWTO i wykonywaliśmy prace na zlecenie Banku Światowego, EBRD i Unii Europejskiej.

Usługi

Planowanie i Strategia
• Strategia rozwoju turystyki – Wsparcie instytucjonalne
• Strategia kierunków turystycznych (marka) – E-turystyka
• Ocena polityki publicznej – Badania skutków & statystyki dotyczące turystyki

Zarządzanie projektem
• Opracowywanie koncepcji zabudowy
• Studium wykonalności oraz wsparcie techniczne
• Analiza rynku i Biznesplan

Doradztwo operacyjne
• Audyt operacyjny
• Pomoc w realizacji projektów
• Poszukiwanie inwestorów instytucjonalnych i prywatnych
• Reprezentacja właściciela

Horwath HTL Projekty