Audyt operacyjny hoteli należących do funduszu inwestycyjnego

Audyt operacyjny hoteli należących do funduszu inwestycyjnego – Poland

Kluczowe usługi: Zarządzanie aktywami hotelu
Lokalizacja: Poland
Produkt: Audyt techniczny

Horwath HTL prowadził przez kilka lat audyty operacyjne trzech hoteli w Polsce, działających pod międzynarodowymi markami hotelowymi, należących do międzynarodowego funduszu inwestycyjnego. Naszym zadaniem było monitorowanie działalności operacyjnej hoteli, nadzorowanie wydatków z tytułu FF&E, analiza sytuacji rynkowej oraz strategicznego doradztwa.