Wyceny hoteli grupy Orbis

Wyceny hoteli grupy Orbis – Polska

Kluczowe usługi: Wycena hoteli
Lokalizacja: Polska
Produkt: Wyceny hoteli grupy Orbis

Horwath HTL przeprowadził cykliczne wyceny wybranych hoteli Grupy Orbis/Accor.
Bazując na wynikach indywidualnych obiektów oraz szerszych danych rynkowych, zrealizowano wyceny zgodnie z systematyką modelu USALI.
Zakres wyceny obejmował cztery flagowe obiekty o łącznej liczbie ponad 1200 pokoi o standardzie 4* i 5*.
Wykonane wyceny były wymagane zgodnie z warunkami emisji obligacji w 2015 i 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.